• Contact information
  • Shared:

Contact information

Address: No.17,Jing 3rd Road, Economic Development Zone, Quanjiao County,Chuzhou,Anhui.
Telephone:0550-5331777
Fax:0550-5330777
Mailbox: admin_88@meidong.com.cn